TIPS TIL VALG AV VINTERDEKK

Posted by:tire specialist1

SE OGSÅ KAMPANJENE FOR GRATIS MONTERING PÅ FELG AV ANBEFALTE VINTERDEKK 

Vinterdekk som skal dekke vinterforholdene i Norden har myk nordisk gummi for is og snø, i tillegg til god gjennomgående drenering for vann og slaps. Vi erfarer at de fleste kjente dekkmerker og anbefalinger fra hele bransjen oppfyller behovene for is og snø, men at det kan gjøres mer for sikkerheten under forhold som vi kjører veldig mye på, som vann og slaps. Nyere biler og elbiler blir i stadig økende grad utstyrt med store og brede vinterdekk, hvor risikoen for vannplaning øker med dekkbredden.

HAR DU FÅTT FELGER OG DEKK MED KORREKT REKKEVIDDE TIL BILEN? -FELGER TIL ELBIL- DETTE MÅ DU VITE

Tesla Motors oppgir 32 km mer rekkevidde for 1 kg lettere 19-toms hjul i forhold til 20-toms. Eller klikk på bildet under for å komme til artikkelen

VINTERDEKK FOR ELBIL MED ØNSKEDE EGENSKAPER FRA BILENTUSIASTER

Bilførere som ønsker å opprettholde gode kjøreegenskaper på vinterfritt underlag i tillegg til å ha gode nok vinteregeskaper, forstår hvor viktig det er med avstivet dekkstamme, retningsstabilt og gjennomgående drenerende mønster. Et dekk med supermykt dekkmønster som er optimalister for sladding sideveis er både effektivt og morsomt på isbane, men for elbiler med intelligent drivsystem som ikke sladder, et lite egnet produkt på vinterfritt underlag. Et mykt og vinglete isbanedekk må korrigeres hele tiden på veien, og krever økt ''ratting'' med økende hastighet. Bilen blir rett og slett vinglete. Dette er grunnlaget for at elbildekket Frigus EV Ice er er utviklet, og det blir en god oppgradering også for tunge SUV'er og sportsbiler generelt. Det kommer mange nye dimensjoner i Frigus EV Ice mønsteret, og i dimensjonen vi ikke kan tilby Frigus EV anbefaler vi dekk med egenskaper nærmest opp til Frigus dekket. Dette er også gode anbefalinger med tilsvarende egenskaper.

VIKTIG MED STORE DRENERINGSKANALER SOM SLIPPER IGJENNOM VANN I HØYE HASTIGHETER

Skal vinterdekk være like gode som sommerdekk på våt vei må dekket ha like gode egenskaper til å slippe igjennom vann i høye hastigheter (over 80 km/t). Slike egenskaper er grunnstammen i designet på de spesialiserte elbildekkene fra Frigus EV. Elbildekket slipper igjennom like mye vann som de beste sommerdekkene, og reduserer den energikrevende vannbølgen foran dekket. Man reduserer både energiforbruket, men også reduserer risiko for tidlig vannplaning. Et lovkrav til slike egenskaper på alle vinterdekk vil sannsynligvis redusert mange bilulykker gjennom vintersesongen. Skissen nedenfor visere enkelt hva som menes med gjennomgående drenering. Vinterdekk fra Frigus EV er også avstivet ekstra for å gjøre tunge elbiler stabile på motorvei, dekket har maksimal andel naturgummi som gjør at gummien ikke herder, og mønsteret er både spesielt retningsstabilt og støysvakt.

Les mer om det spesialiserte elbildekket Frigus EV Ice 3 ved å klikke på bildet nedenfor.

vinterdekk-elbil-rekkevidde

PIGGDEKK PASSER TIL RENT VINTERUNDERLAG MEN KAN VÆRE RISIKOSPORT PÅ MOTORVEI

Piggdekk er som kjent vinterdekk med målbart mye hardere gummi, og mangler ofte gjennomgående drenering. Når piggene er helt nye kan dekkene fungere bra på ren isbane, men hjulenes trykk mot underlaget utgjør kun 2-3% via piggene, og når disse blir litt slitt vil de fleste piggdekk yte målbart betydelig dårligere på is, i tillegg til å være direkte trafikkfarlige på motorvei om vinteren. Piggdekkene skyver energikrevende vannbølge og vannplaning kan inntreffe allerede ved 80 km/t. Vi har notert at motsatt hevdes i dekktester, noe som underbygger neste avsnitt.

VIKTIG Å VITE HVORDAN VINTERDEKK FUNGERER OM VINTEREN

Når dekkene er kalde, før du begynner å kjøre på jobb tidlig en kald vinterdag, så bør du vite at når dekket er like kaldt som utetemperaturen, for eks. under null, så er gummien har og glatt. Trille ned fjellside fra hytta på bunnfrosne dekk kan derfor være risikofylt. Straks man begynner å kjøre vil temperaturen inne i dekket stig, og på på motorvei oppnår man maks arbeidstemperatur på rundt 35 grader. Dette er samme året rundt. Når vinterdekket er varmet opp er også gripeevnen mot vinterunderlag betydelig bedre enn når dekket er kaldt. I tillegg ruller dekket mye bedre når det er varmt, fordi dekket har blåst seg opp til normalt arbeidstrykk. Har du for lite luft i dekkene når de er kalde kan du få varsel fra dekktrykksensorene (på biler som har dette) om at det er for lite luft i dekkene, når de er kalde. Da bør man etterfylle, og hvis man etterfyller når dekkene er helt varme, bør man ha et trykk som er ca. 20% høyere enn angitt i bilens dørsstolpe (som gjelder for kalde dekk).

 

For å se dagens utvalg og priser på nettsiden kan hurtiglinkene til de mest populære elbilene nedenfor benyttes

Produktlista