TIPS TIL VALG AV VINTERDEKK

Posted by:tire specialist1

GODE VINTERDEKK TIL BRUK PÅ VEI ELLER TIL ISEBANE

Kjører man på vei bør man velge et ‘’veidekk’’. Kjører man på isbane bør man velge et ‘’isbanedekk’’. Dette er vidt forskjellige dekk i design og egenskaper. Her på nettsiden anbefaler vi kun ‘’veidekk’’ som passer til de fleste behov, og som gode på våt vei og slaps, men også gode på is. Holdbar naturgummi favoriseres fremfor plastgummi (fullsyntetisk) for å opprettholde egenskapene i dekkets levetid (5 års garanti merking). Nedenfor viser vi forskjellen mellom elbildekket Frigus EV Ice 3, som er utviklet for å optimalisere egenskapene for elbil, på vei. De andre dekkene i skissen mangler gjennomgående drenering, og er udiskutabelt trafikkfarlige i hastigheter over 80 km/t på vei med vann og slaps. Når dekk mangler gjennomgående drenering, så skyver de energikrevende vannbølge og vannplaner mye tidligere enn forventet. For elbiler på våt vei er slike dekk ekstremt energikrevende og man kan sammenligne det med å kjøre med en tilhenger. Med mer vann i veien blir ''tilhengeren' større og tyngre.

Skal vinterdekk være like gode som sommerdekk på våt vei må dekket ha like gode egenskaper til å slippe igjennom vann i høye hastigheter (over 80 km/t). Slike egenskaper er grunnstammen i designet på det spesialiserte elbildekket Frigus EV Ice 3. Elbildekket slipper igjennom like mye vann som de beste sommerdekkene, og reduserer den energikrevende vannbølgen foran dekket. Man reduserer både energiforbruket, men også reduserer risiko for tidlig vannplaning. Et lovkrav til slike egenskaper på alle vinterdekk vil sannsynligvis redusert mange bilulykker gjennom vintersesongen. Skissen nedenfor visere enkelt hva som menes med gjennomgående drenering. Frigus EV ICe 3 dekket er også avstivet ekstra for å gjøre tunge elbiler stabile på motorvei, dekket har maksimal andel naturgummi som gjør at gummien ikke herder, og mønsteret er spesielt støysvakt.

Les mer om det spesialiserte elbildekket Frigus EV Ice 3 ved å klikke på bildet nedenfor.

vinterdekk-elbil-rekkevidde

PIGGDEKK PASSER TIL RENT VINTERUNDERLAG MEN KAN VÆRE RISIKOSPORT PÅ MOTORVEI

Piggdekk er som kjent vinterdekk med målbart mye hardere gummi, og mangler ofte gjennomgående drenering. Når piggene er helt nye kan dekkene fungere bra på ren isbane, men hjulenes trykk mot underlaget utgjør kun 2-3% via piggene, og når disse blir litt slitt vil de fleste piggdekk yte målbart betydelig dårligere på is, i tillegg til å være direkte trafikkfarlige på motorvei om vinteren. Piggdekkene skyver energikrevende vannbølge og vannplaning kan inntreffe allerede ved 80 km/t. Vi har notert at motsatt hevdes i dekktester, noe som underbygger neste avsnitt.

UMULIG Å LAGE EN SERIØS VINTERDEKKTEST. LIKEVEL EN VIRKNINGSFULL REKLAME

Det er tilnærmet umulig å teste vinterdekk mot hverandre på vinterunderlag fordi det alltid er store tilfeldig endringer i kjøremønster, underlag, sjåførens mestring, temperaturer i både dekk, underlag og luft. Et innendørs testanlegg eliminerer kun noen få mindre viktige variabler.

 En dekktest vil alltid kun være smart markedsføring, i grenseland med markedsføringsreglene. Det er enkelt å gjennomgå testprosedyrene, målresultatene, kjøreteknikker, vektig av egenskaper m.m. for å avdekket og dokumentere det vi her skriver, hvis slik dokumentasjon overhodet finnes. Når slik testdokumentasjon aldri har vært tilgjengelig til tross for kritikk siste 20 årene, så underbygger det vår påstand om at det er kun reklame. Man utnytter bilførene med svak teknisk forståelse, og i tillegg tar man seg veldig godt betalt for dekk som i utgangspunktet ofte kan ansees som trafikkfarlige.

Her på nettsiden anbefaler vi produkter som målbart har gode egenskaper, uavhengig pris og merkevare. Spesielt på ett viktig område har vi målt oppsiktsvekkende resultater. Det er de dyreste dekkene i markedet som skyver mest vann og vannplaner tidligst. Man ser det enkelt på dekkmønsteret og hvis man tar seg bryet med å testkjøre i vann på underlaget, så opplever man det som skrives i denne artikkelen. Et vinterdekk uten gjennomgående drenering egner seg dårlig på normale nordiske veier med mye vann og slaps.

vinterdekk-test

VIKTIG Å VITE HVORDAN VINTERDEKK FUNGERER OM VINTEREN

Når dekkene er kalde, før du begynner å kjøre på jobb tidlig en kald vinterdag, så bør du vite at når dekket er like kaldt som utetemperaturen, for eks. under null, så er gummien har og glatt. Trille ned fjellside fra hytta på bunnfrosne dekk kan derfor være risikofylt. Straks man begynner å kjøre vil temperaturen inne i dekket stig, og på på motorvei oppnår man maks arbeidstemperatur på rundt 35 grader. Dette er samme året rundt. Når vinterdekket er varmet opp er også gripeevnen mot vinterunderlag betydelig bedre enn når dekket er kaldt. I tillegg ruller dekket mye bedre når det er varmt, fordi dekket har blåst seg opp til normalt arbeidstrykk. Har du for lite luft i dekkene når de er kalde kan du få varsel fra dekktrykksensorene (på biler som har dette) om at det er for lite luft i dekkene, når de er kalde. Da bør man etterfylle, og hvis man etterfyller når dekkene er helt varme, bør man ha et trykk som er ca. 20% høyere enn angitt i bilens dørsstolpe (som gjelder for kalde dekk).

Produktlista